Onze monumenten hebben vakmensen nodig

Stichting Certificering Restauratie (SCR) toetst restauratiebedrijven op kwaliteit op basis van objectieve criteria uit de Kwaliteitsregeling Kennis+Kunde. Gecertificeerde restauratiebedrijven worden opgenomen in het Register Kennis+Kunde.

Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel

Aan de wieg van onze stichting stond de Vereniging Restauratie Noord. Mede-initiatiefnemers waren de provinciale Monumentenwachten en praktijkcentrum RIBO uit Overijssel. De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel vormen het werkgebied. Voor de uitvoering werken wij nauw samen met Monumentenwacht Gelderland, die in 2009 de Kwaliteitsregeling K+K ontwikkelde.

Kwaliteitsregeling Kennis+Kunde

De stichting laat het werk van restauratiebedrijven en monumentenspecialisten jaarlijks beoordelen. Deskundig en zorgvuldig, op basis van de objectieve criteria en transparante procedures in de Kwaliteitsregeling K+K, die samen met Gelderland actueel wordt gehouden.

Register Kennis+Kunde

De gekwalificeerde bedrijven worden opgenomen in een openbaar Register K+K. In hetzelfde register kunt u ook de door Gelderland beoordeelde bedrijven vinden. Via het register kan voortaan iedereen een goed restauratiebedrijf of een goede monumentenspecialist in de buurt vinden.

Organisatie

Naast de statuten hanteren wij een reglement met een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

  • De beoordelaars bezoeken de bedrijven en projecten en maken daarvan een rapportage. Onze beoordelaars zijn: Gert Tutert, Anne Wieringa, Jouke Jongsma, Annemarieke van der Beek en Bindert Kloosterman.
  • De Commissie K+K neemt op basis van de rapportage en besluit. Daarnaast zorgt de Commissie K+K er samen met de Gelderse Commissie K+K voor dat het beoordelingskader actueel blijft. Onze commissieleden zijn Harry Oosting (voorzitter), Berend Baan, Dick Bloemhof, Eefje van Duin en Hans Schaeffer.

Het bestuur benoemt de beoordelaars en commissieleden, stelt wijzigingen in het beoordelingskader vast en bewaakt een correctie uitvoering. Daarnaast houdt het bestuur zich bezig met strategie en beleid. Onze bestuursleden zijn: Gerrit Willem Kamp (voorzitter), Afke Draijer (secretaris), Gillis de Bruijn (penningmeester), Wim Bos, Gerben Brouwer, Dinand de Groot en Jacco Hulst.

Steun provincies

De provincies waarderen het initiatief, vooral omdat het uit de restauratiebedrijven zelf voortkomt en door de sector gedragen wordt. Daarom ontvangen wij van de betrokken provincies voor de periode 2018-2022 een projectsubsidie voor de verbreding en verdieping van de kwaliteitsregeling K+K.

Mini-symposium 26 oktober 2022

Wat een mooie opkomst! De monumentale bijschuur van Narline zat goed vol. Door de eigenaren van monumenten, de ondernemers in de restauratie gemeentelijke/provinciale ambtenaren was er veel diversiteit. Hierdoor kwamen interessante discussies op gang met goede standpunten. De middag is creatief in beeld gebracht met een getekend verslag: