Regeling

 

De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is in het leven geroepen om de kwaliteit van restauratiewerk te bevorderen. En ook om de kans op werk van onvoldoende kwaliteit zo klein mogelijk te maken. Want juist bij monumenten gaat er, ondanks goede bedoelingen, nogal eens wat mis. Bijvoorbeeld doordat er niet voldoende rekening wordt gehouden met historische constructies, technieken en materialen.

De regeling is ontwikkeld op initiatief van de provincie Gelderland en opgesteld in samenwerking met Monumentenwacht, kenniscentra, restauratiedeskundigen en bouwbedrijven. De regeling richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf. Voor grotere bedrijven zijn er bij de Stichting ERM ook enkele regelingen. Meer over de audits