Over

 

De kwaliteitsregeling Kennis&Kunde is in Gelderland ontwikkeld door de provincie Gelderland, stichting Monumentenwacht Gelderland en andere deskundigen uit de restauratiepraktijk. De uitvoering is in Gelderland in handen van Monumentenwacht Gelderland, in andere provincies wordt de regeling door de Stichting Certificering Restauratie uitgevoerd. U kunt met één van beide organisaties contact opnemen voor meer informatie:

  • Drenthe, Fryslan, Groningen, Overijssel: 038-460 47 46
  • Gelderland: 026-339 17 07

 

De beoordelingen van de bedrijven worden uitgevoerd door deskundigen met veel praktijkervaring. De toetsing is vooral gericht op de kennis en kunde van de vaklieden.

Er is één register dat gezamenlijk beheerd wordt. Het register telt inmiddels vele gekwalificeerde bedrijven en dit aantal zal zich uitbreiden. Bij de keuze van een bedrijf heeft een opdrachtgever de grootst mogelijke zekerheid dat de werkzaamheden naar behoren zullen worden uitgevoerd. 

Voor de volledigheid wordt vermeld dat dit niet hetzelfde is als een garantie. Maar vanzelfsprekend is het juist voor gekwalificeerde bedrijven van groot belang om elke klant tevreden te stellen, en dat kan alleen door in alle opzichten kwaliteit te leveren!

Het beeldmerk en de naam Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde zijn auteursrechtelijk beschermd.